Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjaukset

Monissa tapauksissa edellytämme, että korjaussuunnitelma on tehty esim. rakennusterveysasiantuntijan (RTA) toimesta. Lisäksi valvojan asettaminen työmaalle on sekä tilaajan, että urakoitsijan etu.

Mikrobi- ja kosteusvauriosaneeraus

Erilaiset kosteuden aiheuttamat mikrobivauriot ovat yleisiä. Kosteus uhkaa rakenteita joka suunnalta: sade, kondensaatio, ilmavuodot ja kapilaarinen kulkeutuminen ovat tyypillisiä kosteus- ja homevaurion aiheuttajia. Kun kosteus muhii riittävän kauan rakenteissa, syntyy mikrobivaurio. Pahimmassa tapauksessa tietyt mikrobilajikkeet alkavat tuottaa homemyrkkyjä, jotka kulkeutuvat oleskelutiloihin rakenteellisten epätiiveyskohtien kautta aiheuttaen tilassa oleskeleville ihmisille ja kotieläimille oireilua. Purkutöissä osastointi ja pölynhallinta ovat tärkeä osa homevaurion korjausta. Purkupöly ei saa levitä hallitsemattomasti purkualueen ulkopuolelle. Työntekijän ammattitaitoon kuuluu havainnoida purkutyön edetessä ongelmakohtia. Tarvittaessa pystymme hoitamaan koko mikrobivaurion korjauksen aina homepölysiivoukseen asti, saman katon alta.

Ryömintätilan kunnostus

Ryömintätilan ongelmat vaikuttavat oleellisesti oleskelutilojen ilman laatuun. Rakennusjätteet ja muu orgaaninen aines homehtuvat helposti ja mikrobipitoinen ilma vuotaa epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan. Kosteusolosuhteet ovat usein haasteelliset, johtuen jo itse rakennuspaikasta. Kokonaisia kaupunginosia on rakennettu entiselle merenpohjalle tai muuten alavalle maalle. Rakennus saattaa olla rinteen alapuolella ja valumavedet rasittavat rakennusta. Tällöin kapillaarinen maakosteuden nousua on hankala hallita. Koneellisella tuuletus ratkaisulla saadaan ryömintätilojen kosteusrasitus ja haitallinen ilmavuoto eliminoitua. Lisäksi vaihdamme vioittuneet tuulensuojalevyt ja tiivistämme epätiiveyskohdat, sekä puhdistamme rossipohjan orgaanisesta aineksesta. Yhteistyökumppaniltamme saa tehokkaan maaperän imun ja tilalle kapillaarikatko.

Valesokkelin korjaus

Valesokkeli on riskirakenne ja arviolta kolmasosa pienrakennuskannasta on rakennettu kyseisellä tavalla.
Maanpinta sijaitsee joko alajuoksupuun tasalla tai yläpuolella, jolloin on suuri kosteus- ja
homevaurioitumisriski seinän alapuolisille rakenteille. Valesokkelikorjaus on vaativa toimenpide ja
se edellyttää kirjallisen korjaussuunnitelman, jossa otetaan huomioon juuri korjauksen alla olevan
talon rakenne. Saneerauksessa usein miten päädytään uusimaan koko seinän eristerakenne ja näin
saadaan rakennuksen energiatehokkuutta lisättyä. Valesokkelikorjauksessa myös tiivistetään kaikki
työalueen liittymät ja mahdolliset läpiviennit.

Tiivistyskorjaus

Epätiiviistä rakenneliittymästä vuotaa haitallisia yhdisteitä, mikrobeja, partikkeleita ja hajuja. Nämä vähentävät asumisviihtyisyyttä ja aiheuttavat epämääräisiä oireiluja. Sokkelin ja laatan välisestä raosta vuotaa maaperästä mikrobipitoista ilmaa ja maakellarimaista hajua, mahdollisesti toksiineja. Pistorasiat ovat myös tyypillinen ilmavuotojen kohta. Huonot lämmöneritykset ja niiden aukot aiheuttavat ulkoilman vuodon eristeiden kautta, johon helposti kondensoituu kosteutta ja homevaurion syntymekanismi on valmis. Seinä ikkunaliittymät ovat huonosti tiivistetty. Tiivistyskorjaus on oma korjausalansa ja siihen omat korjausmenetelmäohjeet. Rakenteita joudutaan avaamaan, jotta tarvittava tiiveys saadaan aikaiseksi.

Maanvastaisten seinien korjaus

Maanvastaisiin seiniin on tyypillisesti rakennettu puukoolausrakenne eristeineen. Seinistä tihkuva kosteus aiheuttaa ajan myötä orgaaniseen rakenteeseen homevaurion. Tarjoamme korjaustavaksi tuulettuvan rakenteen. Uuden seinän ja vanhan seinän välinen tila tuuletetaan koneellisesti ja kosteus ohjataan ulos. Uusi seinä ei sisällä orgaanista, homehtuvaa materiaalia.

Kreosoottisaneeraus

Rakennuskantamme sisältää haitta-aineita. Kreosoottia eli kivihiilipikeä esiintyy yleisesti vanhoissa taloissa. Kreosootti sisältää syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä. Kreosootti voidaan purkaa ja se on ongelmajätettä. Purkutöissä pitää noudattaa tarkoin soveltuvaa ohjeistusta, sillä työntekijöille altistusta ei saa syntyä. Kreosootti voidaan myös kapseloida, jolloin purkutoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Myös tuulettuvalla rakenteella voidaan ohjata haitta-aineet ulos hengitysilmasta.

Korvausilmaventtiilien asennustyöt, suodattimien vaihdot.

Korvausilmaventtiilit vähentävät hallitsemattomia ilmavuotoja rakenteista. Korvausilma parantaa oleellisesti ilmanlaatua. Mikäli makuuhuoneessa ei ole venttiiliä, hengityksen takia ilmaan kasaantuva hiilidioksidi heikentää unen laatua ja hengitysilma tuntuu tukahduttavalta. Tämä perusasia on unohtunut talonrakentajilta lähivuosikymmeninä.

Ota yhteyttä tänään ja aloitetaan suunnittelu!